SEJARAH PENDIDIKAN ORANG DEWASA

Pendidikan dewasa adalah keperluan sosial yang seiring dengan pembentukan demokrasi dan revolusi perindustrian. Pendidikan dewasa Kali pertama ia muncul di negara-negara Eropa adalah di Inggris pada awal abad kesembilan belas. Ia mula tumbuh di Amerika Serikat pada penghujung abad kesembilan belas sebagai pendidikan tambahan bagi orang dewasa seperti universitas, perpustakaan dan museum. Pendidik, pelapor pendidikan dan tercatat dalam ensiklopedia bahwa banyak aktivitas yang dapat dilakukan di bawah pendidikan dewasa.

Menurut Knowles, sebelum wujudnya andragogi, pedagogi sudah muncul. Pedagogi adalah seni dan kebudayaan bagi pembelajaran anak-anak. Perkataan itu diambil dari Yunani yaitu ‘paid’ bermaksud ‘child’ dan ‘agogus’ bermaksud ‘leader of’. Kemudian Knowles memberi makna andragogi. ‘Aner’ bermaksud ‘man’ atau ‘adult’ dan ‘agogus’ bermaksud ‘leader of’.

Namun, Knowles menganggap ia mempunyai makna yang berlainan dengan pembelajaran anak-anak. Oleh itu andragogi adalah seni dan sains bagi membantu pembelajaran orang dewasa. Walaupun begitu, kedua-duanya saling berkaitan antara satu sama lain.

Pada permulaan abad ketujuh di Eropa, sekolah didirikan dengan tujuan mengajar anak-anak. Sekolah dasar adalah sekolah yang mendidik anak-anak lelaki dalam menyalurkan ilmu keagamaan dan membentuk mereka menjadi paderi. Kemudian sekolah itu dikenali sebagai ‘Catheral’ atau sekolah rahib.

Memandang guru-guru di sekolah itu mempunyai prinsip dan misi terhadap kepercayaan dan upacara keagamaan bagi pelajar anak-anak ini, mereka mengendalikan strategi pembelajaran yang dikenali sebagai ‘Pedagogy’ yang bermaksud seni dan kebudayaan untuk pembelajaran anak-anak.

Selepas Perang Dunia Pertama, muncul pula faham berkenaan dengan keunikan orang dewasa sebagai pelajar. Pembelajaran dewasa mula menarik perhatian di setiap tempat. Perkembangan pembelajaran dewasa berkmembang semakin meningkat yaitu bermula pada masa pertanian, industri dan seterusnya Informasi dan Teknologi. Alexander Kapp, guru dari Jerman menguraikan prinsip pembelajaran oleh Plato (Nottingham Andragogy Group 1983). John Frederick Herbert, juga dari Jerman menyangkal penggunaannya. Dengan itu, andragogi lenyap daripada pandangan pembelajaran hampir seabad. Andragogi muncul semula di Eropa pada tahun 1921 dan meluas digunakan pada tahun 1960an di Perancis, Belanda dan Yugoslavia. Artikel Knowles ‘Andragogy Not Pedagogy’, diterbitkan dalam Adult Leadership pada 1968 adalah karya pertamanya berkenaan dengan andragogi. Manakala Lindeman pula menitikberatkan komitmen dalam hal bertindak ke arah Sendiri (self-directed), pengalaman dan penyelesaian masalah melalui pembelajaran dewasa, Linderman dan Knowles memainkan peranan penting dalam evolusi andragogi di Amerika. Lindeman boleh dilihat sebagai ‘spiritual father’ manakala Knowles pula ‘putative father’ andragogi. “Saya tidak mengatakan yang pedagogi adalah untuk anak-anak saja dan andragogi adalah untuk orang dewasa, memandangkan ada beberapa contoh pedagogi realistik untuk orang dewasa dan beberapa situasi dan beberapa contoh andragogi sesuai untuk anak-anak. Dan saya tidak mengatakan yang pedagogi itu buruk manakala andragogi adalah baik, setiap satunya mempunyai contoh yang munasabah.” Knowles (1979) “…setiap orang dewasa mempunyai tanggapan yang spesifik dan menghargai segala bidang kerjaya, kebahagiaan, keluarga, kehidupan dan hubungan komunitinya. ‘Subject-matter’ kadangkala dibawa ke dalam situasi ini dan digunakan dalam bidang kerjaya sekiranya diperlukan. Fakta dan guru merupakan peranan kedua dalam sesi pembelajaran, guru juga harus menyatakan tentang kepentingan pendidikan formal.’

Lindeman (1972) “Pembelajaran dewasa (andragogi) merupakan teknik baru dalam kaidah pembelajaran. Ia merupakan proses di mana pelajar dewasa sadar bagaimana menilai pengalaman yang diperoleh. Fakta dan informasi serta berbagai pengetahuan yang digunakan adalah dengan tujuan menyelesaikan masalah. Dalam proses ini guru akan menggunakan fungsi-fungsi baru.” Gesner (1956) “Pembelajaran dewasa ialah satu konsep di mana aktivitas yang sengaja diadakan bagi pembangunan orang dewasa. Pembangunan di sini bermaksud peningkatan kesedaran, penambahan pengalaman dan pengetahuan.”

RWK Paterson (1979) “Pembelajaran dewasa adalah keseluruhan proses pendidikan terancang di mana kandungan, tahap dan cara tidak kira format ataupun tidak serta sama adanya memanjangkan ataupun menggantikan pendidikan asas di sekolah, collage dan universitas di mana seseorang dianggap sebagai dewasa oleh masyarakat membangunkan kemahiran, memperkayakan pengetahuan serta meningkatkan kelayakan teknikal dan profesional dan seterusnya membawa kepada perubahan dalam sikap serta dalam pembangunan diri serta penglibatan dalam pembangunan sosial, ekonomi dan kebudayaan.

” General Conference of UNESCO (1976) “..Orang dewasa yang terlibat dengan apa saja kursus pembelajaran sama ada secara biasa ataupun lebih berkualitas adalah untuk meningkatkan kemahiran baru atau menambahkan kemahiran dan kelayakan yang telah dimiliki”.

National Advisory Council, On Adult Educations (1980) Carl R. Rogers menyatakan pembelajaran adalah berdasarkan kepada lima hipotesis asas.

Pertama, ‘Kita tidak dapat mengajar orang lain secara langsung, kita hanya dapat membantunya belajar’. Hipotesis ini dipetik daripada teori personalitas beliau yang menyatakan setiap individu wujud dalam perubahan secara berterusan melalui pengalaman yang dimiliki.

Hipotesis kedua adalah ‘Individu belajar dengan berkesan apabila mampu melibatkan dirinya dalam keperluan dan pengkayaan struktur dirinya’. Ini bermakna, penting untuk mengambil kira bahawa pembelajaran yang dilakukan perlu berkaitan dengan setiap individu.

Hipotesis ketiga dan keempat digabungkan, ‘Pengalaman yang, jika terbatin, melibatkan perubahan dalam organisasi diri menerusi simbolisasi diri dan struktur organisasi diri menjadi lebih rigid dan tenang apabila batasan ketakutan dapat disingkirkan’.

Hipotesis Rogers yang terakhir adalah ‘Situasi pendidikan paling berkesan mengetengahkan keberkesanan pembelajaran apabila:

v     Ketakutan di dalam diri pelajar dapat dikurangkan dan diminimumkan.

v     Berbagai persepsi dalam berbagai perkara yang terbimbing.

Keseluruhannya, Rogers menyatakan pembelajaran adalah proses internal yang dikawal oleh pelajar dan berkaitan dengan seluruh interaksi individu itu dengan sekitarnya. Rogers juga percaya bahwa pembelajaran adalah proses semula jadi seperti mana pentingnya pernafasan dalam proses kehidupan.

Sejarawan Herbert Baxter Adams lebih gemar menamakan pendidikan dewasa sebagai pendidikan popular atau pendidikan tambahan, manakala Melvil Dewey menamakan pendidikan dewasa sebagai pendidikan keluarga atau home education. Menurut Stubblefield dan Rachal (1992), sejak tahun 1910 lagi istilah pendidikan dewasa lebih gemar digunakan dalam mereka bentuk dan mengkategorikan program pendidikan yang diadakan bagi orang dewasa.

Pada awal 1920-an, the Carnegie Corporations berinisiatif menjadi perangsang dalam pergerakan sosial. Carnegie membayangkan gambaran perkembangan dalam bidang ini, mempelajari pendidikan dewasa di perpustakaan, memperluaskan pengetahuan di universitas atau cara pembelajaran yang sesuai dengan orang dewasa.

Lyman Biyson, professor serta pelopor dalam bidang pendidikan dewasa, melihat pembangunan ini sebagai tanda penggerak dalam mengubah masyarakat ke arah yang lebih bermakna. Menurutnya (1936):“Pembelajaran sepanjang hayat adalah ideal sejarah ketamadunan tetapi pendidikan dewasa adalah gerakan sosial yang tersusun dalam kehidupan baru masyarakat Amerika.” Beliau mengatakan, pendidikan seumur hidup adalah warisan dalam sejarah budaya nenek moyang, tetapi pendidikan dewasa adalah pergerakan sosial yang baru dan terancang dalam kehidupan Amerika.

Oleh itu, kita boleh menyatakan bahwa pendidikan dewasa menjadi pendorong utama dalam proses pemoderenan masa kini karena dengan melalui pendidikan dewasa, perubahan-perubahan terbentuk dan membawa masyarakat ke arah yang diidamkan. Definisi Pendidikan dewasa adalah bidang pembelajaran yang sangat luas definisi dan konsepnya.

Pendidikan dewasa didefinisikan oleh Ely (1936) dalam karyanya Journal of Adult Education sebagai bidang pendidikan yang merangkumi tujuan masyarakat, sejarah, program pendidikan yang spesifik, penyelesaian masalah, isi kandungan pendidikan dan pemudah cara. Manakala menurut Bryson (1936) di dalam buku teks pertama berkenaan dengan pendidikan dewasa, pendidikan dewasa boleh didefinisikan sebagai:“… semua aktivitas dalam lingkungan tujuan pendidikan yang melibatkan manusia dalam urusan kehidupan hariannya.”

Bryson menambah bahwa pendidikan dewasa adalah pembelajaran menerusi inisiatif sendiri pelajar itu bagi mendalami suatu ilmu di samping mencapai peningkatan sendiri; peningkatan sendiri adalah dorongan daripada motivasi dalaman pelajar itu untuk belajar. Selain itu, pendidikan dewasa juga adalah petunjuk dan perkhidmatan sokongan yang berkaitan bagi orang dewasa yang tidak belajar dalam sekolah menengah, bagi mereka yang kekurangan pendidikan asas dan bagi mereka yang tidak berupaya bercakap, membaca dan menulis dalam bahasa Inggris.

Contohnya Andragogi Knowles menganggap orang dewasa berupaya bertindak ke arah sendiri atau self-directedness dan bertanggungjawab terhadap keputusan yang diambil. Program pembelajaran dewasa perlu bersesuaian dengan aspek-aspek asas ini. Terdapat beberapa percontohan andragogi yang diberikan oleh Knowles (1980).

 1. 1. Orang dewasa perlu tahu mengapa mereka perlu belajar

–       Orang dewasa ingin dan berkecenderungan bertindak ke arah sendiri apabila mereka semakin matang walaupun ada masanya mereka bergantung pada orang lain.

 1. 2. Orang dewasa perlu belajar melalui pengalaman

–       Pengalaman orang dewasa adalah sumber pembelajaran yang penting. Pembelajaran mereka lebih berkesan melalui teknik-teknik berasaskan pengalaman seperti perbincangan dan penyelesaian masalah.

 1. 3. Orang dewasa belajar berdasarkan pemusatan masalah

–       Orang dewasa sedar keperluan pembelajaran secara khusus melalui masalah-masalah kehidupan sebenar. Oleh itu, program-program pendidikan dewasa sepatutnya dirancang mengikut keperluan hidup dan disusun mengikut kesediaan dan keupayaan untuk belajar.

 1. 4. Orang dewasa belajar dengan lebih berkesan apabila topik itu bernilai

–       Orang dewasa belajar bersungguh-sungguh bagi menguasai suatu pengetahuan ataupun kemahiran bagi keperluan hidup. Oleh itu, pembelajaran orang dewasa adalah berpusatkan pencapaian. Kesungguhan orang dewasa menguasai suatu kemahiran ataupun pengetahuan adalah untuk keperluan hidup ataupun semasa.

Model Andragogi

Model andragogi dibentuk berdasarkan contoh-contoh di atas:

Keperluan bagi memenuhi rasa ingin tahu/ke arah sendiri

–       Orang dewasa perlu tahu mengapa mereka perlu belajar, Tough (1979) mendapati apabila orang dewasa berkemampuan untuk belajar dan memperoleh faedah daripada pembelajarannya dan juga mengambil kira keburukan apabila tidak mempelajarinya. Peranan fasilitator di sini adalah untuk menyedarkan pelajar tentang keperluan untuk memenuhi rasa ingin tahu, ‘need to know’.

Keperluan menyempurnakan sendiri

–       Orang dewasa mempunyai kesempurnaan sendiri dan mampu menilai sendiri keputusan dan menentukan hidup mereka sendiri, orang dewasa membangunkan keperluan psikologi mereka bagi mendapatkan perhatian dan penghargaan daripada orang lain.

Peranan pengalaman

–       Orang dewasa memiliki berbagai pengalaman yang diperoleh dari zaman remaja. Pengalaman yang dimiliki ini berbeda-beda mengikut latar belakang, cara pembelajaran, keperluan, pencapaian dan minat. Kaedah pembelajaran yang sering digunakan adalah perbincangan kumpulan, penyelesaian masalah dan bertukar-tukar pengalaman.

Kesediaan belajar

–       Orang dewasa bersedia untuk belajar perkara yang perlu diketahui dan dipelajari oleh mereka dan mengaitkan apa yang dipelajari dengan realiti kehidupan. Kesediaan belajar ini penting bagi membangunkan sendiri.

Orientasi pembelajaran

–       Orang dewasa belajar berdasarkan berpusatkan kehidupan dan ia begitu berbeda dengan anak-anak yang tertumpu pada pelajaran atau berpusatkan subjek. Setiap perkara yang dipelajari adalah berkaitan dengan hidup mereka.

Peranan motivasi

–       Orang dewasa mendapat motivasi daripada pendorong luaran (seperti kenaikan pangkat, gaji tinggi) tetapi pendorong dalaman adalah lebih berpengaruh (seperti kualiti kehidupan, penghargaan).

Pembelajaran dewasa adalah bidang baru dan Knowles mempelopori bidang ini dan menguraikan beberapa kriteria pelajar dewasa:

 1. 1. Orang dewasa adalah bebas dan bertindak ke arah sendiri
 • Orang dewasa perlu bebas untuk bertindak. Fasilitator perlu melibatkan pelajar dalam proses pembelajaran dan bertindak sebagai fasilitator semasa sesi pengajaran. Contohnya, fasilitator perlu mendapatkan pandangan dan idea pelajar berkenaan dengan topik yang diajar. Sebagai pemudah cara, fasilitator membimbing pelajar berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh pelajar itu sendiri.
 1. 2. Orang dewasa mempunyai pengalaman
 • Orang dewasa berpengalaman dan berpengetahuan dalam hal-hal yang merangkumi aktivitas kerja, tanggungjawab dalam keluarga dan pendidikan masa lampau. Orang dewasa mengaitkan pembelajaran mereka dengan pengalaman yang dimiliki.
 1. 3. Orang dewasa mempunyai tujuan
 • Sebelum menyertai kursus, orang dewasa tahu tujuan yang perlu dicapai. Fasilitator membantu pelajar mencapai tujuan mereka. Tujuan dan objektif kursus dibuat pada permulaan kursus.
 1. 4. Orang dewasa adalah berpusatkan objektif
 • Orang dewasa tahu tujuan mereka belajar. Pembelajaran itu diaplikasikan dalam kerja dan memberi nilai kepada mereka. Oleh itu, penting bagi fasilitator mengenal pasti objektif pelajar sebelum kursus itu bermula.
 1. 5. Orang dewasa adalah praktikal
 • Orang dewasa berminat dengan pengetahuan dan kemahiran yang memberi kebaikan pada dirinya. Oleh itu, fasilitator perlu menyatakan dengan jelas bagaimana pembelajaran itu berguna dalam kerjaya dan kehidupan mereka.
 1. 6. Orang dewasa perlu dihormati
 • Fasilitator perlu menghargai pengalaman yang dimiliki oleh pelajar. Pelajar perlu diberi peluang sama rata untuk menyalurkan pendapat berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki.

Kesimpulan Andragogi atau pembelajaran dewasa adalah proses pembelajaran kontinyuitas dalam jangka masa panjang di mana melibatkan orang dewasa yang sudah matang daripada segi pemikiran. Walaupun berbagai definisi dilontarkan oleh pelopor-pelopor pembelajaran dewasa, namun mereka memberikan kesimpulan yang sama. Andragogi diaplikasikan dalam semua bentuk pembelajaran orang dewasa dengan meluaskan skop-skop latihan, pembangunan, pendidikan dan sebagainya.

Fungsi yang nyata dalam konsep andragogi adalah bertentangan dengan prinsip pedagogi. Ia berbeda karena pedagogi meluaskan pengaruhnya dalam pendidikan formal yang merangkumi pendidikan sekolah dasar, menengah dan institusi-institusi pendidikan tinggi.

Orang dewasa tidak lagi bergantung harap dengan orang lain karena mereka bertindak ke arah sendiri. Ia dianggap sepadan dengan pemikiran dan pengalaman yang dimiliki oleh orang dewasa. Pengalaman yang dimiliki oleh orang dewasa dianggap sebagai sumber pembelajaran yang penting dalam meningkatkan keupayaan orang dewasa dalam meneruskan proses pembelajaran.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: